Waar ben je naar op zoek?

Je kan zoeken naar evenementen of organisaties waar je terecht kan met het gezin.
Zoek naar zwembaden, pretparken, binnen/buitenspeeltuinen, kinderboederijen en zoveel meer…

Rozemaai

Zeer korte geschiedenis minigolf: Minigolf is aanvankelijk ontstaan uit de behoefte van “grote golf” spelers om het putten te oefenen. In Amerika ontstonden op zichzelf staande “puttingreens”, dit waren een 12 tal banen welke kloksgewijs werden aangelegd. In de loop der tijden werden hierop allerlei hindernissen geplaatst en zo ontstonden de “kleinduimpjes golfbanen. In 1954 werden de huidige “Bongi”, zeg maar beton banen ontworpen. Het is hier de bedoeling dat men elke hindernis in 1 slag moet kunnen passeren, en indien zeer goed gespeeld een pot maakt. Deze banen zijn gestandariseerd, zelfs op volgorde, en hebben een lengte van 12 meter. Iets later (1956) ontstonden ook de “verplaatsbare?” banen met een lengte van 6,2m, dit zijn de eternietbanen. Ook hier zijn de hindernissen genormaliseerd. Hier kan je al wel kiezen uit 28 verschillende hindernissen om uw 18 banen aan te kleggen Het zal dan ook niemand verbazen dat de meeste internationale wedstrijden nog altijd op deze beide systemen worden beslecht. Jaren later zijn er nog twee soorten banen bijgekomen, alle van het lange type. De Zweedse viltbanen hebben hun intrede gedaan en uiteindelijk onder druk van Amerika ook de zogenaamde “MOS” banen. De tapijt banen welke je meestal in België aantreft vallen ook onder deze categorie. Beide type banen zijn ook zeer goed bruikbaar als recreatieve banen. t het ontstaan van het huidige spel-materiaal betreft, moeten we teruggaan tot 1961 vooraleer de eerste speciale ballen verschenen. Zeker op korte baan was hier een sterke behoefte aan. Later werden ook de voeten aan de sticks aangepast met een rubber. Het zal u niet verwonderen dit alles slechts veel later tot België doordrong en mocht gebruikt worden. Geschiedenis minigolf Rozemaai: Voor het ontstaan van ons eerste minigolfterrein moeten we teruggaan naar 1982. De V.Z.W. besloot toen op een nog niet gebruikt stuk grond de banen aan te leggen. Het enige betaalbare was een tweedehandse eterniet baan. Het was de firma Warson uit Maasmechelen die het geheel aanlegde voor een goede 510.000 Bef (+-13000euro) . Een jaar later werd de minigolfclub gesticht, zij het nog niet onder de huidige naam. Het toenmalig bestuur bestond uit : voorzitter E. Smits ondervoorzitter J. Iepermans, penningmeester E. Van Den Eynde, secretaris G. Van de Weygaert en materiaalmeesters P. Van de Weygaert en J. Wellen. Het aantal leden bedroeg toen 74. Dat een en ander toch werd onderschat bewijzen de snelle opeenvolgende bestuursveranderingen. Van 1986 tot 1991 werd het bestuur 5 maal grondig dooreengeschud. Het jaar 1991 was helemaal de dooddoener. Door de aangangzijnde uitbreidingswerken aan het Chalet dienden 6 banen afgebroken te worden. Het terrein veranderde in een puinhoop. De wil om te overleven verdween volkomen. Slechts 11 fanatiekelingen bleven over. Deze laatsten staken in 1992 de koppen terug bij elkaar en met de nodige steun van de V.Z.W. en enkele vrijwilligers werd de woestijn terug omgetoverd tot een bespeelbaar terrein. Van het oude bestuur bleven er slecht 2 over, namelijk Phil Embrechts en Swa Stoop. Vijf kwamen er bij, met name Mattelé Suzanne, Dierens Gaston, Leemans Raymond, De Lange Etienne en Steenweg Jaqueline. Beide laatsten verdwenen nog datzelfde jaar, nadat de eerste contacten met het Belgische verbond werden gelegd. Het toenmalige bestuur werd gevormd door voorzitter/secretaris Dierens Gaston, penningmeester Clinckers Vera, ondervoorzitter/sportleider Leemans Raymond, terreinmeester Cotteleir Henri (bijgestaan door enkele vrijwilligers), feestbestuurder Mattelé Suzanne, raadgever Swa Stoop en Van Gorp Louis, lagen aan de basis van het heropbloeien van de club. De grote doorbraak kwam er in januari 1993, toen onder impuls van de sportleider Raymond Leemans de club tot het Belgisch verbond toetrad. Er ontstond een speelkalender welke het volledige jaar vulde. Tevens kreeg alles een nationaal karakter en geraakte onze club en haar terreinen nationaal en internationaal bekend. Een klein aantal spelers ( 8 tal) voelen zich geroepen om nationaal te spelen, 4 ervan nemen ook alle jaren deel an internationale wedstrijden. De overige leden blijven liever op eigen terrein en spelen daar wedstrijdjes onder elkaar. Ook voor hen betekende dit een openbaring in spel wijze en materiaalkeuze. De resultaten verbeteren dan ook zienderogen. In 1996 gebeurde een derde grote fase in onze minigolf geschiedenis. De banen waren ondertussen al een 25 jaar oud, de eterniet tot op de draad versleten. Het was een enorme karwei om de terreinen nog bespeelbaar te houden. Deze oude platen bevatten uiteraard nog asbestvezels en bewerken diende met de meeste omzichtigheid te gebeuren. Dit konden we niet blijven volhouden. In eerste instantie werd de V.Z.W. dan ook verzocht om de nodige steun te verlenen om deze platen te vervangen, en indien mogelijk de oude kaders herop te frissen. Een bijzonder gunstige wind waaide over vanuit het stadhuis, waardoor niet alleen deze werken konden uitgevoerd, maar ook de herbestrating, verlichting en herbeplanting van het volledige terrein. Mede door deze omvangrijke steun kan je ook nu nog aan zeer lage prijzen een rondje slaan. Door deze veranderingswerken werd het ook mogelijk om onze kandidatuur te stellen voor de Europese kampioen-schappen voor veteranen. Dit zal dan, na Eupen, de derde keer in België en de eerste keer in Vlaanderen zijn dat dit evenement wordt ingericht. In 2012 gaan er drie internationale wedstrijden door. Eerst hebben we Belgie – Nederland op 25 maart 2012, daanra de “Nations cup voor veteranen” op 26 en 27 mei 2012, en tenslotte de Europese kampioenschappen voor veteranen op 15 – 16 – 17 – en 18 augustus 2012 . Dit zou dan de bekroning zijn op een jarenlange inzet van het huidige bestuur. Hoger kunnen we niet, tenzij met een bijkomende betonbaan. Van dit laatste kunnen we enkel dromen, gezien de hoge kostprijs. Dit is blijkbaar enkel in het buitenland mogelijk. In elk geval is iedereen als toeschouwer van harte welkom. Hopelijk tot dan Plaatsing Rozemaai binnen het nationale en internationaal verbond: Het nationaal verbond is opgericht op 25 april 1965 onder voorzitterschap van Poppe Emiel. Het is een fusie tussen de federatie van minigolf in België en de Belgische liga van minigolf. Het is de enige officiële vertegenwoordiger van België in het buitenland. Hert BVMG is aangesloten bij de World minigolf federation (WMF), de Europeen minigolf federation (EMF) en het Belgische olympische interfederaal comité. Vergelijken we ons met het buitenland dan zijn we slechts een kleine federatie. Een voorbeeld, Nederland is later dan België gestart maar telt wel 45 ploegen en een goede 3000 spelers. Duitsland als topper heeft ongeveer 15.000 spelers, België een kleine 300 aangesloten spelers. Wij als Rozemaai een 20 tal actieve spelers. Het is duidelijk dat in België, ook te Rozemaai er nog veel aan promotie en begeleiding van jeugd dient te gebeuren. In deze geest zijn we dan ook bezig met het oprichten van opleidingen voor iedereen.

Jouw mening.
[Totaal: 0 gemiddelde: 0]
LEEFTIJD: Alle leeftijden
PRIJS: Betalend
TYPE ORGANISATIE: Buiten, Minigolven
Leo Bakelandstraat 10, 2030 Ekeren
Provincie Antwerpen
Scroll to Top