Waar ben je naar op zoek?

Je kan zoeken naar evenementen of organisaties waar je terecht kan met het gezin.
Zoek naar zwembaden, pretparken, binnen/buitenspeeltuinen, kinderboederijen en zoveel meer…

De Rakker Speelgoed

Voor wie? Voor kindjes van bij de geboorte tot aan de basisschoolleeftijd. Het kinderdagverblijf past de voorrangsregels toe: a. alleenstaande ouders (werkomstandigheden/opleiding) b. ouders met laag arbeidsinkomen (werk/opleiding) c. ouders met laag inkomen (economische/maatschappelijk part.) d. sociale en/of pedagogische motieven Op welke wijze? De kinderopvang gebeurt in leeftijdsgroepen, verdeeld over drie afdelingen: ° de babyafdeling: tot 10 maanden ° de kruiperafdeling: van 10 tot 18 maanden ° de peutergroep: van 18 maanden tot de basisschoolleeftijd Wanneer? Iedere werkdag tussen 6.45 uur en 18.30 uur, uitgezonderd de wettelijke feestdagen en de vastgestelde vrije dagen. Wat kost de opvang? De ouderbijdrage wordt berekend volgens de baremaschalen van Kind & Gezin. Het gezamenlijk belastbaar inkomen is hierbij bepalend. De bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar. Wat is onze visie? Optimaal opvoedkundig klimaat aanbieden We creëren een kindvriendelijk klimaat dat de ontwikkeling van de kinderen stimuleert. Hiermee geven we hen de beste kansen om hun talenten en vaardigheden te ontplooien. We tonen respect voor de unieke persoonlijkheid van ieder kind en passen de opvoedkundige regels van Kind & Gezin toe in onze omgang met de kinderen. Optimale samenwerking met de ouders ° Communicatie tussen ouders en medewerkers is van groot belang om een vlotte begeleiding van het kind te garanderen. We bieden een luisterend oor aan de ouders en adviseren indien nodig. ° We respecteren de opvoedkundige principes en socioculturele waarden van het gezin. ° We betrekken de ouders actief bij het dagelijkse gebeuren via oudernamiddagen, tevredenheidsmetingen, klachten- en suggestiemogelijkheden. ° De ontwikkeling van ieder kind wordt van nabij gevolgd. Deze kwalitatieve eigenschappen passen uitstekend in het opvoedkundig kader van het kinderdagverblijf.

Jouw mening.
[Totaal: 0 gemiddelde: 0]
LEEFTIJD: 0-18 jaar
PRIJS: Betalend
TYPE ORGANISATIE: Games, Kids@home, Speelgoed
Nieuwmoersesteenweg 3, 2910 Essen
Provincie Antwerpen
Scroll to Top