Waar ben je naar op zoek?

Je kan zoeken naar evenementen of organisaties waar je terecht kan met het gezin.
Zoek naar zwembaden, pretparken, binnen/buitenspeeltuinen, kinderboederijen en zoveel meer…

Bijzondere Jeugdvakanties

Het eigenlijke vakantiegebeuren van BiJeVa staat enkel open voor de deelnemende kinderen, de vrijwilligersomkadering van BiJeVa vzw en genodigden. Wij willen als vrijwilligersploeg 100% laten merken dat wij onze kinderen de moeite waard vinden, dat wij hen serieus nemen en dat ze er toe doen. De ruimten waar zich ons vakantiegebeuren afspeelt zijn dus niet voor een algemeen publiek toegankelijk. We hebben gezorgd dat het algemeen publiek beeldverslagen over elk vakantiegebeuren kan inkijken op deze website! Beeldverslagen In de praktijk gaat het om de bevordering van participatie van thuiswonende kinderen (min.6 – max. 13jr.) uit gezinnen in Vlaanderen bij wie financiele krapte samenvalt met een slechte positie op de levensgebieden huisvesting, gezondheid, scholing, arbeid en met een beperkt voorhanden sociaal en cultureel kapitaal. Financiele krapte leidt niet alleen tot materiële ontzegging maar ook – en vaak in hogere mate – tot sociale uitsluiting en de beperking van participatie en zelfredzaamheid. Maatschappelijke participatie van een kind is van groot belang voor zijn of haar kansen op een zelfredzame toekomst. Bijzondere aandacht gaat onbevooroordeeld naar vnl van origine Vlaamse huishoudens die de confrontatie met beperkende materiele en sociale omstandigheden verdoken (in stilte) ondergaan. Juist in moeilijke omstandigheden kan je als organisatie laten zien wat je waard bent ! BiJeVa biedt laagdrempelig* buitenhuisvakanties in groepsverband aan met een ‘bevrijdend’ (speel)aanbod ten opzichte van thuis en school er op gericht de kinderen te ondersteunen in hun orientatie op de hen omringende samenleving en waarbij de positieve vakantie-ervaring van het kind centraal staat. Een buitenhuisvakantie bij BiJeVa is zo’n belangrijke speelplek: waar kinderen spelen en speels gedrag vertonen, leren sociaal met vrienden en vriendinnen om te gaan, ontdekken dat beleeftijd helpt, ondervinden hoe je afspraken maakt en je daaraan houdt, ontdekken dat er in de buitenwereld best heel wat fijne mensen rondlopen. Wij benaderen die kinderen vanuit een plezier beleven in hun wereld, de ‘speelwereld’ als aangrijpingspunt om iets aan niet erbij horente doen. Hoe steunen ? BiJeVa presentatie ! (HD en virusvrij) Iedere euro als gift en/of medewerking aan BiJeVa vzw levert gegarandeerd een blij kindergezicht op …! Is dat voor u voldoende, geef dan uw STEUN, doneer een gift of wordt vrijwilliger van BiJeVa.Gelijke kansen alleen zijn niet eerlijk. De omstandigheden van mensen waarin ze kansen moeten benutten moeten ook gelijk(er) gemaakt worden ! (bron: Ha-Joon Chang)

Jouw mening.
[Totaal: 0 gemiddelde: 0]
LEEFTIJD: 0-18 jaar
PRIJS: Betalend
TYPE ORGANISATIE: Binnen, Buiten, Sport- en vakantiekampen, Sport- en vakantiekampen
Katstraat 15, 9340 Lede
Provincie Oost-Vlaanderen
Scroll to Top